"FAME MMA wspiera prawdziwy sport"-Krzysztof Rozpara

Krzysztof Rozpara wpółwłaścicel FAME MMA wziął udział w I Konferencji Polskiego Związku MMA. W planach ma aktywne wpomaganie polskiego MMA. Pomimo wielu negatywnych komentarzy po stworzeniu FAME MMA, federacja notuje stały wzrost zainteresowania. Sukces, jaki przyniosła organizacja FAME MMA, umożliwiła  finansowe wsparcie mieszanych sztuk walki. 

 

"Pomimo skupienia na widowiskowej stronie walk, nadal chcemy wspierać sport. FAME MMA w założeniach miało wsparcie dla prawdziwego sportu".

 

Rozpara przekonuje, iż FAME MMA nie zabiera niczego zawodowemu MMA. Często słychać głosy krytyki przeciw federacji. Marcin Różalski od początku popierał organizację walk w charakterze fame, o czym często wspomina włodarz federacji. Różal zrozumiał, jaki przekaz niesie organizacja widowiska.

FAME MMA może pochwalić się otwarciem nowych grup odbiorców. Dotarcie do młodych ludzi i wpływ na nich nie jest łatwy. Po emisji pojedynków wzrosło zainteresowanie walkami MMA. Młodzież zainteresowała się sportem, co jest jednym z celów federacji. Dlatego też wspierają organizację amatorskich zawodników. W przyszłości mogą utorować sobie drogę do sławy dzięki udziałom w walkach FAME MMA.