Druga Konferencja FAME MMA 6-ostre potyczki słowne zawodników

„FAME MMA ostatnim bastionem normalności”. 

Tymi słowami rozpoczęła się druga konferencja przed 6 galą. Stwierdzenie to idealnie odzwierciedla sytuację przed imprezą. Epidemia zmieniła obraz widowiska. W wydarzeniu nie będzie mogła wziąć udział publiczność oraz wszystkie działania podporządkowane zostaną wytycznym Stacji Sanistarno-Epidemilogicznej.

Kubańczyk nazywa L PRO damskim bokserem. Cypis otrzymał od Qubika proszek do wyprania mózgu.